Bornemse mondiale verenigingen met werking in het Zuiden - subsidie

Bornemse verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking met een permanent karakter en continue werking in Bornem én in het Zuiden komen in aanmerking voor een subsidie.

 

Procedure

Verenigingen kunnen tot 1 november een subsidieaanvraag voor werkingssubsidies indienen bij de Mondiale Raad Bornem door het aanvraagformulier online in te vullen ofwel het worddocument ingevuld te bezorgen aan de wereldconsulent via mondiaal@bornem.be of op volgend adres: Sint-Amandsesteenweg 41-43, Bornem.

De Mondiale Raad bepaalt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en adviseert vervolgens het college van burgemeester en schepenen.

 

Bedrag

800 euro per jaar

 

Openingsuren & contact

Mondiaal Beleid

Tel. tel.
03 890 69 44
Fax fax
03 890 69 31
e-mail
mondiaal@bornem.be

Deel deze pagina