Subsidie Bornemse mondiale verenigingen met werking in het Zuiden

Bornemse verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking met een permanent karakter en continue werking in Bornem én in het Zuiden komen in aanmerking voor een subsidie.

Voorwaarden

Zie subsidiereglement mondiaal beleid.

Procedure

Verenigingen kunnen tot 1 november een subsidieaanvraag voor werkingssubsidies indienen bij de Mondiale Raad Bornem door het aanvraagformulier online in te vullen ofwel het worddocument ingevuld te bezorgen aan de wereldconsulent via mondiaal@bornem.be of op volgend adres: Sint-Amandsesteenweg 41-43, Bornem.

De Mondiale Raad bepaalt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en adviseert vervolgens het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

800 euro per jaar

Openingsuren & contact

Mondiaal Beleid

Tel. tel.
03 890 69 44
Fax fax
03 890 69 31
e-mail
mondiaal@bornem.be

Deel deze pagina