Conformiteitsattest woningen, retributiereglement

Een conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woongelegenheid voldoet aan de wettelijke minimumkwaliteitsnormen, bepaald in de Vlaamse Wooncode.

De aanvraag geldt voor een woning die verhuurd is of gaat worden als hoofdverblijfplaats.

De aanvrager is de (mede-)eigenaar/vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of onderverhuurder (vb.een sociaal verhuurkantoor).

Voor tarieven zie beslissing hierbij.

Meer info

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 enĀ verscheen opĀ 23 december 2019 op de website.

Openingsuren & contact

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina