De Europese GDPR-wetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR-wet (General Data Protection Regulation) in werking.
Deze Europese wet is bij ons ook gekend onder de Nederlandse afkorting AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).
De wetgeving legt nieuwe én strengere regels op voor het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens. De wet geldt zowel voor commerciële als niet-commerciële organisaties.

Elke onderneming of zelfstandige moet ervoor zorgen dat het bewaren en gebruiken van gegevens over klanten, leveranciers, personeel, … overeenstemt met de nieuwe wetgeving.
Verenigingen, overheidsdiensten en non-profit organisaties moeten hetzelfde doen voor hun ledenlijsten, mailinglijsten, leveranciers, gegevens van vrijwilligersploeg, enzovoort.
Wie niet in orde is kan je een van de voorziene sancties krijgen zoals een schriftelijke waarschuwing tot boetes met een maximumbedrag van 20 miljoen euro tot 4% van de wereldomzet van het bedrijf.

Als klant heb je inzagerecht in de gegevens die over jou bewaard worden. Je mag vragen om ze aan te passen en om ze te verwijderen. Je gegevens mogen enkel gebruikt worden voor de afgesproken dienstverlening. Voor elk extra gebruik moet weer toestemming gevraagd worden.

Meer info

Deel deze pagina