Vervoerdienst 100 - toelage

E-loket

Hoe werkt het e-loket
  • Aanvraagformulier toelage voor vervoer dienst 100

    Formulier

Inwoners van Bornem die met een ziekenwagen werden vervoerd binnen het grondgebied van Bornem, kunnen een toelage aanvragen.

Voorwaarden

De toelage is enkel van toepassing op inwoners van Bornem die met een ziekenwagen werden vervoerd binnen het grondgebied van Bornem en waar het vervoer onder toepassing van artikel 1 van de wet van 8 juli 1964, gewijzigd door de wet van 22 februari 1998, valt.
Deze toelage is niet van toepassing op het bedrag voor het gebruik van elektroden. Tevens wordt de toelage beschouwd als dwingend en onverwacht.

Procedure

Je dient je aanvraag in bij het Sociaal Huis. Dat wordt aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring voorgelegd. Bij gunstig advies wordt je aanvraag overgemaakt aan de financiële dienst voor de uitbetaling van de toelage.

Wat meebrengen

De toelage is enkel van toepassing wanneer je een kwitantie van de tussenkomst van een ziekenfonds kan voorleggen, samen het ingevulde aanvraagformulier.
Je kan deze afgeven aan het Sociaal Huis of versturen naar het college van burgemeester en schepenen, Sociaal Huis, Broekstraat 40b in 2880 Bornem.

Bedrag

De toelage bedraagt maximaal 50% van het bedrag boven het basisbedrag, zoals voorzien in het retributiereglement op het vervoer van personen door de gemeentelijke dienst 100.

Regelgeving

De toelage werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 februari 20019 en gepubliceerd op de website op 17 februari 2009.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag.

Deel deze pagina