Aankoop natuurgebieden door erkende natuurverenigingen - subsidie

De gemeente wil een positieve stimulans geven voor het behoud van de natuurgebieden.

Erkende natuurverenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor de aankoop van gronden binnen de gemeente Bornem met de bedoeling deze in te richten en te beheren als natuurgebied.

 

Procedure

De subsidieaanvraag moet gericht zijn aan het College van burgemeester en schepenen en moet volgende stukken bevatten:

  • een uittreksel van het kadaster;
  • een kopie van het gewestplan;
  • een opgave van de oppervlakte en een raming van de kosten;
  • een opgave van geplande beheerswerken en alle mogelijke informatie ter motivatie van de aankoop.

Binnen 90 dagen na aankoop deelt het gemeentebestuur mee of de aankoop in aanmerking komt voor de subsidie.

 

Bedrag

De subsidie bedraagt maximum 15% van de aankoopprijs zoals die in de aankoopakte vermeld staat, vermeerderd met de notaris- en registratiekosten.

 

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 april 1994.

 

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Mobiliteit

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
mobiliteit@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Deel deze pagina