Sociale premie voor de plaatsing van 1e toilet met spoeling

OPGELET VANAF 1/1/2020 WORDT DEZE PREMIE GESCHRAPT

De gemeente wil eigenaars stimuleren om hun woningen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Bornem, te voorzien van een minimum van sanitaire voorziening.

Voorwaarden

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent een gemeentelijke premie voor het plaatsen van een eerste toilet met spoeling, waarbij de plaatsing werd uitgevoerd door een geregistreerd aannemer in een woning, gelegen op het grondgebied van Bornem.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers mag 3 jaar voor de aanvraag maximum € 29 000 bedragen, te verhogen met € 1 510 euro per persoon ten laste. Dit bedrag dient evenwel jaarlijks te worden aangepast aan de index.

Een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van 3 jaar vóór de aanvraag dient hiervoor als bewijs aan het dossier te worden toegevoegd.

Procedure

De schriftelijke aanvraag dient te gebeuren door een factuur voor te leggen van een geregistreerde aannemer en moet uiterlijk 3 maanden na de factuurdatum ingediend worden.

Bedrag

Een gemeentelijke premie van 50% van het factuurbedrag zal verleend worden, met een maximum van € 250.

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 februari 2014 en gepubliceerd op de website op 14 februari 2014.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Deel deze pagina