Onderhoudssubsidie sportterreinen

Jaarlijks voorziet de gemeente een bedrag voor het buitengewoon onderhoud van de sportvelden. De gemeente stelt een aannemer aan, die de werken ter plaatse uitvoert. Het dagelijks beheer van de terreinen wordt door de clubs zelf uitgevoerd.

 

Voorwaarden

Enkel erkende Bornemse sportclubs komen in aanmerking voor deze subsidie.

De grassubsidie wordt enkel verleend voor volgende sportterreinen:

 • Groot sportterrein:
  - FC Mariekerke: A-voetbalveld en B-voetbalveld
  - KFC Volharding Wintam-Eikevliet: A-voetbalveld en B-voetbalveld
  - KVK Hingene: A-voetbalveld en B-voetbalveld
  - KSV Branst: A-voetbalveld en B-voetbalveld
  - RV Kloosterstaat: A-voetbalveld
  - Bornem Korfbalclub: korfbalveld
 • Klein sportterrein:
  - FC Mariekerke: C-voetbalveld
  - KVK Hingene: C-voetbalveld
  - KSV Branst: C-voetbalveld
   
 

Procedure

De sportclub bezorgt de gemeentelijke sportdienst een kopie van het origineel factuur van de uitgevoerde werkzaamheden.
Indien de aannemer pesticiden gebruikt moet het aantal gebruikte liter pesticiden op het factuur vermeld staan.

Na controle van het factuur en eventuele controle door de sportdienst van de uitgevoerde werken, zal de sportdienst opdracht tot betaling van de subsidie geven aan de financiële dienst.

 

Bedrag

Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld als volgt:

 • maximum € 5000 per groot sportterrein
 • maximum € 3000 per klein sportterrein
 

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2017 en werd gepubliceerd op de website op 14 december 2017.

 

Openingsuren & contact

Sportcentrum Breeven

Tel. tel.
03 889 65 00
e-mail
sport@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 23 uur

Voor het gebruik van de klimmuur en de squash neem je best eerst contact op met de sportdienst.

Op feestdagen open van 10 tot 18 uur.

Deel deze pagina