Notarissen en vastgoedkantoren

De notaris bemiddelt bij de aan- en verkoop van een perceel grond of een woning en bij het verlijden van (lenings)akten.
Je kunt bij de notaris een eerste advies vragen in verband met de voorgenomen aan- of verkoop van een grond of gebouw. Hij geeft je ook hulp bij het opstellen van de (ver)koopovereenkomst.

Beide partijen - koper en verkoper - zijn vrij een eigen notaris te kiezen zonder verhoging van de kosten.

De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij onze dienst omgeving en deze bij de akte voegen.
Zo gaat de notaris na of er voor het huis een vergunning is afgeleverd, of alle constructies (bv. woning zelf, tuinhuisjes) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied…) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting...

De door de gemeente afgeleverde inlichtingenfiche omvat een stedenbouwkundig uittreksel. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

Ook vastgoedkantoren kunnen deze info opvragen en deze info wordt dan later door de notaris bij de definitieve akte gevoegd.

Voor wie?

Voor iedereen die grond of gebouwen wilt verkopen of vervreemden. Vervreemden is van eigenaar doen verwisselen. Je kan grond of gebouwen ook ruilen of schenken.

Procedure

Je dient je aanvraag in bij de dienst omgeving via omgeving@bornem.be.

Bedrag

Voor een inlichtingenfiche die digitaal wordt aangevraagd rekenen we een bedrag aan van 60 euro per perceel. Voor analoge aanvragen rekenen we sinds 1 januari 2017 100 euro aan.

Meer info

Bij de door jou gekozen notaris of bij de koninklijke federatie van het Belgisch notariaat.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina