Gemeentelijke aanpassings-/verbeteringspremie

OPGELET VANAF 1/1/2020 WORDT DEZE PREMIE GESCHRAPT

De gemeente verleent een blijvende stimulans tot de verbetering en/of aanpassing van de bestaande woningen

Voorwaarden

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent een gemeentelijke premie voor het (laten) uitvoeren van verbeterings- en/of aanpassingswerken aan een woning die gelegen is op het grondgebied van Bornem.

Er moet een toezegging voorgelegd kunnen worden van verbeterings-/of aanpassingswerken verleend door de Vlaamse gemeenschap.

Bedrag

Je komt in aanmerking voor een aanvraag van een gemeentelijke premie als je een verbeterings- en/of aanpassingswerken (laat) uitvoeren indien de aanvragers van wie het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar vóór de aanvraag maximum 29 000 euro bedraagt, te verhogen met 1 510 euro per persoon ten laste. Dit bedrag dient evenwel jaarlijks te worden
aangepast aan de index.

Je ontvangt 20% van de verbeterings- en/of aanpassingspremie van de Vlaams gemeenschap, met een minimum van 125 euro te verhogen met 25 euro per kind ten laste.

Een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van 3 jaar vóór de aanvraag dient hiervoor als bewijs aan het dossier te worden toegevoegd.

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 februari 2014 en werd gepubliceerd op de website op 14 februari 2014.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Deel deze pagina