Buurtfeestensubsidie

Wil je graag samen met je buren een feest organiseren om elkaar nog beter te leren kennen? Willen jullie graag samen een uitstap maken? Zin in een winterhappening? Tof!

De gemeente wil dergelijke initiatieven ondersteunen en geeft hiervoor buurtsubsidies. Elke buurt die een feestje organiseert, kan rekenen op een bijdrage van 200 euro. Daarnaast kan je gemeentelijk materiaal lenen, zoals podiumelementen, signalisatieborden, stoelen, bekers, tafels, tentjes, enzovoort.

Eenzelfde buurt kan slechts éénmaal per jaar een beroep doen op deze buurtsubsidie.

Wist je dat we exclusief voor buurtfeesten ook voordelige verzekeringen aanbieden: https://www.bornem.be/product/1863/verzekerd?

Buurtfeest

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Het comité

De ondersteuning geldt enkel voor Bornemse buurtcomités die openstaan voor alle bewoners van een bepaalde wijk of straat, ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuiging en ongeacht hun persoonlijke situatie.

De activiteit

Het hoofddoel van het buurtfeest is het versterken van het sociaal weefsel in de betreffende buurt of straat en het bevorderen van de leefbaarheid. Feesten met een politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter komen niet in aanmerking. Aan het feest participeren minstens 20 mensen afkomstig uit de buurt. Alle bewoners uit het geografisch afgebakend gebied moeten een uitnodiging ontvangen. De toepasselijke wettelijke en administratieve voorschriften (politietoelatingen, taksen, sabam...) worden gerespecteerd.

Publiciteit

Er moet voldoende publiciteit gemaakt worden voor de activiteit. Het maken van een uitnodiging is verplicht. Op de uitnodigingen wordt vermeld:

 • dat het om een buurt- of straatfeest gaat;
 • dat dit feest georganiseerd wordt “met medewerking van de gemeente Bornem”;
 • het logo van Bornem kan je aanvragen via het evenementenloket

Procedure

Je kan minstens 6 weken en maximum 12 maanden op voorhand een aanvraag indienen. Een aanvraag kan je eenvoudigweg digitaal indienen via het evenementenloket. Heb je een vraag over de aanvraag? Mail evenementen@bornem.be of bel 03 890 69 08.

Het college van burgemeester en schepen behandelt je aanvraag. Na de principiële goedkeuring krijg je meer informatie over het verdere verloop van de procedure.

De financiële ondersteuning wordt betaald na het plaatsvinden van de activiteit, zodra voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 • men dient een financieel verslag op te stellen met een verantwoording van de gemaakte kosten. Het verslag wordt binnengebracht op het daarvoor voorziene formulier. Het formulier wordt u opgestuurd na de goedkeuring van uw aanvraag. Je kan het formulier bezorgen via het evenementenloket;
 • de kosten kunnen voortkomen uit de aankoop van cateringmateriaal, vervoerskosten, publiciteitskosten, huurkosten voor feestmateriaal, prestatievergoedingen aan derden om een programma te realiseren, noodzakelijke heffingen (bv. Sabam);
 • kosten die niet in aanmerking komen, zijn aankopen die leiden tot persoonlijk bezit, zoals bijvoorbeeld de aankoop van tombolaprijzen, tenten, stoelen en dergelijke;
 • bewijsstukken die in aanmerking komen: betaalbewijzen en contracten getekend “voor voldaan”;
 • het bestuur heeft het recht om met telefonische steekproeven te controleren of er voldaan werd aan alle voorwaarden gespecificeerd in artikel 2. Indien hieruit onregelmatigheden blijken, kan het bestuur het uitbetalen van de subsidie weigeren.
 • De nodige bewijsstukken dienen ten laatste 4 maanden na de activiteit te worden bezorgd aan de gemeente.

Bedrag

De buurtsubsidie bedraagt 200 euro. Een buurt kan slechts éénmaal per jaar een beroep doen op deze buurtsubsidie.

Wanneer er meerdere feesten in eenzelfde straat op dezelfde datum plaatsvinden, is er een getrapt systeem van subsidieverdeling:

 • het eerste buurtcomité per straat krijgt 200 euro
 • het 2e comité krijgt 175 euro
 • het 3e comité krijgt 150 euro
 • elk vierde en volgend comité krijgt telkens 25 euro minder dan het vorige comité.

We betalen jou de subsidie uit op het door jou opgegeven rekeningnummer, nadat je minstens 200 euro kosten bewezen hebt aan de hand van het financieel verslag, hieronder ook terug te vinden. 

De kosten kunnen voortkomen uit de aankoop van cateringmateriaal, vervoerskosten, publiciteitskosten, huurkosten voor feestmateriaal, prestatievergoedingen aan derden om een programma te realiseren, noodzakelijke heffingen, zoals bijvoorbeeld Unisono.

Kosten die niet in aanmerking komen, zijn aankopen die leiden tot persoonlijk bezit. Bewijsstukken die in aanmerking komen: betaalbewijzen en contracten getekend “voor voldaan”.

Meer info

De subsidie wordt toegekend op basis van het reglement, goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 december 2013, gepubliceerd op de gemeentelijke website op 11 december 2013.

Openingsuren & contact

Dienst evenementen

Tel. tel.
03 890 69 08
e-mail
evenementen@bornem.be

Van maandag t.e.m. vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

Deel deze pagina