Mondiaal Beleid

Bornem staat niet alleen in de wereld maar relateert zich iedere dag, zowel als gemeente als via haar organisaties en inwoners, met de rest van de wereld.

Als gemeente willen we mee streven naar een eerlijke, solidaire en leefbare wereld voor iedereen; we gebruiken hiervoor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s als leidraad en kader.

(Meer lezen over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? https://www.sdgs.be/nl/sdgs)

Het Mondiaal Beleid binnen onze gemeente richt zich op drie pijlers:

1) Mondiale beleidskeuzes

Beleidsadvisering en sensibilisering binnen de gemeentelijke diensten en samenwerking met andere gemeentelijke diensten

2) Mondiaal burgerschap

Aanmoedigen, ondersteunen en organiseren van sensibilisering en educatie rondom mondiale thema’s die vervat zitten in de SDG’s.

3) Mondiale samenwerking

Ondersteuning van initiatieven en organisaties die deze thema’s aanpakken en uitbouwen van uitwisseling en samenwerking met partnergemeente Nquthu.

Door het structureel aanpakken van deze thema’s op de verschillende genoemde niveaus streeft de dienst Mondiaal Beleid naar een betrokken bestuur en een gemeente die zich bewust is van haar positie in de wereld en haar verantwoordelijkheid daarin; naar actieve en goed ge├»nformeerde en ondersteunde organisaties in de gemeente; een goed ge├»nformeerde en bewuste bevolking met een hart en engagement voor de wereld; en een capaciteits- en bestuurskrachtversterking van de gemeentelijke overheid van partnergemeente Nquthu, waarmee een blijvende en gelijkwaardige samenwerking en uitwisseling beoogd wordt.

De deskundige mondiaal beleid is verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van het Bornemse mondiaal beleid. Zij worden hierbij ondersteund door de Mondiale Raad, bestaande uit vrijwilligers die mondiale rechtvaardigheid hoog in het vaandel dragen.

De duurzame ontwikkelingsdoelen vormen de basis voor het Mondiaal Beleid van Bornem

Openingsuren & contact

Deel deze pagina