Plaatsing IBA (individuele behandelingscentrale voor afvalwater) - subsidie

OPGELET VANAF 1/1/2020 WORDT DEZE PREMIE GESCHRAPT

Als je woning gelegen is in een zone waar de gemeente geen rioleringsnetwerk uitbouwt, dan moet het afvalwater individueel gezuiverd worden. Dan plaats je een Individuele BehandelingsInstallatie voor Afvalwater (IBA), een lekvrije installatie die huishoudelijk afvalwater behandelt tot de vooropgestelde normen.

Procedure

De aanvraag gebeurt op formulieren ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur.  
Het aanvraagdossier omvat:

  • het volledig ingevuld aanvraagformulier
  • adres en situeringsplan van het gebouw
  • stedenbouwkundige vergunning, indien vereist
  • aankoopfactuur van de afvalwaterzuiveringsinstallatie
  • een volledige technische beschrijving van de wijze waarop de installatie geplaatst wordt
  • een attest van de fabrikant dat de installatie het huishoudelijk afvalwater conform Vlarem II kan zuiveren
  • een steeds hernieuwend onderhoudscontrakt, dat de algemene waarborg biedt van de installatie. 

Bedrag

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedkeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen een premie van 40 % van de op factuur bewezen kosten voor levering en plaatsing van een individueel systeem voor behandeling van afvalwaters met een maximum van 1500 euro. Deze installatie dient te voldoen aan de toekenningsvoorwaarde. 

De gemeentelijke toelage wordt éénmalig toegekend aan de eigenaar van een woning of huurder van de woning (mits toestemming van de eigenaar) gelegen op het grondgebied van de gemeente per kadastraal perceel.

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 december 2008 en werd gepubliceerd op de website op 1 januari 2009.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina