Asbest

Waarom asbestdaken en -gevels verwijderen?

Asbest is gevaarlijk als je losse asbestvezels inademt. Die komen vrij bij beschadiging van het materiaal of wanneer het in slechte staat verkeert. Asbestcementen, dak- en gevelbekleding, zoals golfplaten en leien, verweren en verouderen door wind, regen en hagel. Hierdoor brokkelt het cement af en komen asbestvezels vrij. Asbestleien ontmossen is daarom dan ook niet toegestaan.

Daarom wil de Vlaamse Regering tegen 2034 alle asbestdaken en –gevels verwijderen. Ze keurde hiervoor het Actieplan Asbestafbouwgoed, waarmee OVAM tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig wil maken. 

Hiervoor moeten we alle asbesttoepassingen in slechte staat zoals asbestdaken en -gevels vervangen door asbestvrije toepassingen. Asbesthoudende materialen die geen risico op vezelverspreiding opleveren, mogen blijven zitten. Het gaat bijvoorbeeld om onbeschadigde venstertabletten.

Private eigenaars en particulieren zijn momenteel nog niet wettelijk verplicht om asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven, te verwijderen. Het is echter aangewezen om tijdens onderhouds- of renovatiewerken aan een gebouw de asbesttoepassingen weg te nemen die door de werken eenvoudig bereikbaar zijn. Zo wordt vermeden dat asbesthoudende materialen opnieuw ingesloten raken en de risico’s worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.

Er zijn verschillende soorten asbest die je op een correcte manier moet verwijderen en afvoeren. Hier lees je hoe. Je kan asbest ook afvoeren via Ivarem.

Voor de afvoer van hechtgebonden asbestgolfplaten dien je een platenzak aan te kopen, voor afvoer van hechtgebonden asbesthoudend materiaal zoals leien, bloembakken, afvoerbuizen, schouwen,... koop je een vierkante kuubzak aan. 

Voor meer info kan je de gratis infolijn van Ivarem (0800 90 441) bellen of vul het online formulier in op de website van Ivarem.

Kleine hoeveelheden asbest kan je afvoeren via het recyclagepark.

ovam

Meer info

Meer info over asbest en het verwijderen: 

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina