Babbeldoor

We stellen vast dat er in Bornem veel mantelzorgers zijn, maar dat ze onvoldoende terecht kunnen bij de huidige dienstverlening. Nochtans is ondersteuning erg belangrijk. Het helpt hen om de zorgsituatie zo lang mogelijk vol te houden.

Professionele diensten zoals gezinszorg of thuisverpleging geven hulp aan de zorgbehoevende. Door deze hulp kan je als mantelzorger even op adem komen en de zorg tijdelijk uit handen geven.

Vrijwilligers ondersteunen mantelzorgers in de vorm van oppas, boodschappen, vervoer... maar vaak ontbreekt het aan een luisterend oor. Extra ondersteuning voor de mantelzorger is wenselijk.

Babbeldoor biedt een luisterend oor aan mantelzorgers die in Bornem wonen. Een neutrale vrijwilliger biedt één op één gesprekken. Dit kan aan huis, tijdens een wandeling of via telefoon en is gratis. Vaak gaat de aandacht naar de zorgbehoevende. Het kan deugd doen om als mantelzorger zelf eens je verhaal te kunnen doen.

Voorwaarden

Wie willen we bereiken ?

Met dit project willen we mantelzorgers bereiken die in Bornem wonen.

Mantelzorger ben je als je:

  • op regelmatige basis zorgt voor een familielid, buur, vriend, kennis... thuis of in een voorziening;
  • meer dan gebruikelijke zorg geeft omwille van ziekte, handicap, psychische moeilijkheden enzovoort;
  • dit doet, omdat je een affectieve band hebt met die persoon.

We willen ons specifiek richten naar de meest onzichtbare mantelzorgers:

  • mantelzorgers die zichzelf (nog) niet zien als mantelzorger;
  • mantelzorgers die niet buiten geraken doordat de zorg die ze geven veel tijd en energie opslorpt;
  • mantelzorgers die net een intense mantelzorgperiode achter de rug hebben en hun leven weer moeten herschikken na het overlijden van de persoon voor wie ze zorgden.

Procedure

Wat willen we bieden ?

We willen de meest onzichtbare mantelzorgers in de eerste plaats een luisterend oor bieden. Vaak gaat de aandacht naar de zorgbehoevende en heeft de mantelzorger zelf meer nood om zijn verhaal en/of frustraties te uiten. Ze willen vaak hun vrienden en familie sparen. Vandaar de keuze voor een neutrale vrijwilliger die één op één gesprekken kan bieden voor mantelzorgers.

Deze vrijwilliger kan op huisbezoek komen. Voor een babbeltje in huis, of een kleine wandeling in de buurt. Een wandeling is een ontspannende manier om rustig te praten en eventuele problemen of moeilijkheden te bespreken. Doordat je elkaar niet voortdurend moet aankijken, geeft dit de ruimte om na te denken en/of over lastige onderwerpen te spreken.

Ook een babbeltje op een neutrale ontmoetingsplaats of een gesprek per telefoon behoren tot de opties. De behoefte van de mantelzorger op dat moment primeert.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina