Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Het Autonoom Gemeentebedrijf Bornem, kortweg AGB Bornem, exploiteert nagenoeg alle Bornemse vrijetijdsinfrastructuur. De dagelijkse leiding is in handen van het directiecomité dat bestaat uit 4 ambtenaren onder leiding van de burgemeester die voorzitter is. Voor het toezicht en belangrijke beslissingen is de Raad van Bestuur verantwoordelijk. Sedert 1 januari 2014 is de Raad van Bestuur samengesteld door de voltallige gemeenteraad. Zodoende is elke politieke fractie evenredig vertegenwoordigd.

Deel deze pagina