Kerkenbeleidsplan

In dit kerkenbeleidsplan worden allereerst de betrokken kerkgebouwen ruimtelijk gesitueerd. Vervolgens volgt een bespreking van elke kerk afzonderlijk.
Aan bod komen een beschrijving, een situering in de ruimtelijke omgeving en een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie.

Aan het einde van dit document is er een overzichtstabel met de genomen opties (per kerk), de visie die hieraan ten grondslag ligt en het traject dat is of zal worden opgestart om deze toekomstige invulling te realiseren. Een overzicht van deze herbestemmingen vind je hier.

Naast het kerkenbeleidsplan werd ook een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de kerk Bornem-centrum. Door middel van een onderzoekspremie werd het projectbureau herbestemming kerken ingeschakeld om een aantal scenario's uit te werken. Het eindrapport van dit onderzoek kan je hieronder raadplegen.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina