Lokaal Netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede

Op 21 november 2019 besliste het gemeentebestuur om een netwerk op te richten om de vrijetijdsparticipatie bij mensen in armoede te verbeteren.

De armoede in Bornem stijgt: het aantal leefloners steeg de laatste 2 jaar met 75 % en Germaine 2.0 bereikt ondertussen meer dan 100 gezinnen. We geloven dat kwetsbare mensen sterker en weerbaarder kunnen worden door in hun vrije tijd iets te doen en buiten te komen. Het geeft hen ook het gevoel dat ze er bijhoren.

Geld is niet de enige reden waarom mensen in armoede niet gaan zwemmen of naar de film gaan. Ze durven niet, vinden geen opvang of ze geraken er niet.

Met de vrijetijdsdiensten, het Sociaal Huis, Samana Bornem, De Steiger, Gezinsbond HingeneĀ  en de Schakel vzw willen we samen nadenken over hoe we dat toch mogelijk kunnen maken. We doen dat in een structureel overleg: het netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.
De Vlaamse overheid beloont dit met een subsidie van 2553 euro per jaar.

We maakten een afsprakennota met allerlei acties, o.a. de invoering van de UiTPAS in Bornem. Elk jaar bekijken we ook de voorbije werking via de verantwoordingsnota die we bij de Vlaamse overheid moeten indienen voor 1 mei.

Bij de downloads onderaan vind je het collegebesluit, de ingediende afsprakennota, de verantwoordingsnota en de verslagen.

Openingsuren & contact

Cultuur

Tel. tel.
03 890 69 49
e-mail
cultuur@bornem.be

Deel deze pagina