Kerk Branst

De vele kerkgebouwen in Bornem, het verminderd aantal kerkgangers en de dure onderhoudskosten verplichten het kerkbestuur en de gemeentelijke overheid om na te denken over het gebruik van deze kerkgebouwen op lange termijn. Op die manier wordt er geanticipeerd op de toekomstige invulling van het kerkgebouw in een veranderende context.

Zo’n langetermijnvisie kan enkel worden onderbouwd door een grondige analyse van zowel de kerkgebouwen, als van het huidige en toekomstige gebruik ervan. Ook wordt er in een participatief traject naar de noden van de lokale gemeenschap gekeken.

Aan de hand van deze langetermijnvisie kunnen onderzoeksprojecten over mogelijke neven- of herbestemmingen worden opgestart en kunnen het kerkbestuur en het gemeentebestuur van Bornem financiële beslissingen nemen.

Het kerkenplan werd in 2018 goedgekeurd. Je vindt er een overzicht in terug van het toekomstig gebruik van de kerken in Bornem. De kerk van Branst werd voor een herbestemming aangeduid.

Hieronder vind je de verslagen van de verschillende stuurgroepen en het participatiemoment.

Kerk Sint-Vincentius a Paolo

Openingsuren & contact

Deel deze pagina