Europees rijbewijs

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak een afspraak

Een Europees rijbewijs is een document waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig aantoont dat hij/zij over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid beschikt om een gemotoriseerd voertuig te mogen besturen. Verplaats je je met een motorvoertuig op de openbare weg? Dan moet je in het bezit zijn van een rijbewijs geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort. 

Het Europees rijbewijs is van kracht in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig en heeft de vorm van een bankkaart.

Voorwaarden

Wil je een eerste rijbewijs aanvragen? Dan moet je geslaagd zijn voor een praktijkexamen.

Procedure

Je vraagt het rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Eerste rijbewijs

Je eerste rijbewijs verkrijg je na een geslaagd praktijkexamen. Je vraagt het rijbewijs persoonlijk aan.

Aanpassingen rijbewijs

 • bij verhoging van de categorie na een geslaagd examen of in sommige gevallen automatisch
 • bij vervanging met rijgeschiktheidsattest

Ik heb al een Europees bankkaartmodel

Deze rijbewijzen hebben een administratieve geldigheidsdatum van 10 jaar (te zien op de voorkant van het rijbewijs).

Opgelet: In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaarten wordt er bij het bereiken van de vervaldatum van het rijbewijs GEEN verwittiging gestuurd. Hou dus zeker de vervaldatum van je rijbewijs in de gaten en kom tijdig een nieuw aanvragen!

Wat meebrengen

Eerste rijbewijs

 • je voorlopige rijbewijs
 • je elektronische identiteitskaart
 • het aanvraagformulier, correct ingevuld en ondertekend
We halen je foto en handtekening op via je E-id. Heb je liever een recentere foto? Dan scannen we een nieuwe foto in. 
 

Aanpassingen rijbewijs

 • je huidige rijbewijs
 • je elektronische identiteitskaart
 • het aanvraagformulier, correct ingevuld en ondertekend, bij verhoging van categorie
 • eventueel rijgeschiktheidsattest van de arbeidsgeneesheer en desgevallend het getuigschrift van basiskwalificatie

Omwisselen rijbewijs

 •  je huidige rijbewijs
 •  je elektronische identiteitskaart
We halen je foto en handtekening op via je E-id. Heb je liever een recentere foto? Dan scannen we een nieuwe foto in. 

Bedrag

25 euro

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 16
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina