Voorlopig rijbewijs

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak een afspraak

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument waarmee je - als voorbereiding op het praktisch rijexamen - met een voertuig de openbare weg op mag rijden. 

Je kiest uit:

 • voorlopig rijbewijs met begeleider M36. Dit is 36 maanden geldig.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider M18. Dit is 18 maanden geldig.
 • voorlopig rijbewijs met begeleider M12. Dit is 12 maanden geldig.

Voorwaarden

Voorlopig rijbewijs met begeleider M36

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Je bent minstens 17 jaar. 
Voorlopig rijbewijs zonder begeleider M18:
 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. En hebt van die rijschool een rijgeschiktheidsattest ontvangen. 
Voorlopig rijbewijs met begeleider M12:
 • Je vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 is niet meer geldig en je zit in de wachttijd van 3 jaar.
 • Je theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn Als dat niet zo is, dan moet je eerst het theoretisch examen opnieuw afleggen.
 • Je moet 6 uur rijschool hebben gevolgd. Deze lessen moeten gevolgd zijn nadat de geldigheid van je vorig voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig.
 • Op het voorlopig rijbewijs M12 moet minstens één begeleider worden vermeld.

Procedure

Vraag het voorlopig rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen

 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: het rijgeschiktheidsattest. 
 • Is de foto op je eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op je rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee. 
 • Attest examencentrum.

Bedrag

25 euro.

Regelgeving

Meer info

Als je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen voor het in orde brengen van je documenten kan je een volmacht verlenen aan familie of kennissen. Voeg bij deze volmacht steeds een kopie van je identiteitskaart (als volmachtgever)!

Er bestaat ook een Voorlopig rijbewijs (model 3) voor alle categorieën, met uitzondering voor de scholing in de categorie B: dit model wordt o.a. afgeleverd voor de scholing in de categorieën A1, A2, A, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 16
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 17 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina