Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering)

Ken je iemand in je omgeving die veel zorg nodig heeft?
Wel, de Vlaamse zorgverzekering geeft aan deze mensen een mantel- en thuiszorgtoelage.

 • Voor wie ernstig en langdurig zorgbehoevend is, zoals wie in een woonzorgcentrum woont of thuis veel hulp en verzorging nodig heeft.
 • Iedereen die in een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft.
 • Vergoeding van 130 euro per maand.
 • Maandelijks betaald op uw rekening door uw zorgkas.
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs.
 • Die toelage moet je wel aanvragen, meer info via deze website.

Voorwaarden

 1. U moet aangesloten zijn bij één van de erkende zorgkassen.
 2. U moet gedurende vijf jaar ononderbroken, voorafgaand aan de datum waarop uw recht op een zorgbudget van start gaat:
  • in Vlaanderen of Brussel wonen
  • OF ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die deel uitmaakt van de EER.
 3. U mag geen persoonlijk assistentiebudget of persoonsvolgend budget krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, of voltijds verblijven in bepaalde voorzieningen die erkend zijn door dat agentschap.

Verdere informatie over het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevende (zorgverzekering) vindt u terug op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

Bedrag

Vergoeding van 130,00 euro per maand via uw zorgkas.

Meer info

Voor het indienen van een aanvraag bij de Vlaamse zorgverzekering ga je best langs bij je mutualiteit of kijk alvast via de website.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina