Akte van overlijden

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

De akte van overlijden vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de overledene of in geval het gaat om een onbekende, de op het ogenblik van de opmaak van de akte beschikbare gegevens.
 • de plaats, de datum en het uur van het overlijden of het levenloos aantreffen.

Voorwaarden

Voor akten van overlijden wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • de overlevende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • de erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 50 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Hoe vraag je het attest aan?

 • Via het e-loket.
 • Via e-mail (burgerzaken@bornem.be). Indien je het per e-mail vraagt, gelieve te vermelden of we het mogen versturen per post (lange wachttijd) of dat je het aan het onthaal van het gemeentehuis komt afhalen.
 • Via Just-on-web.
 • Dateert de akte van na 31/03/2019, dan kan het ook aangevraagd worden via "Mijn dossier". Is online met je elektronische identiteitskaart (eID)
  bij het rijksregister.

Bedrag

Gratis.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 16
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Ook telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Deel deze pagina