Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen een parkeerkaart aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid via het Sociaal Huis.

Procedure

FOD Sociale Zekerheid beslist op basis van een medisch onderzoek of de persoon een parkeerkaart krijgt. Oudere personen worden soms vrijgesteld van het medisch onderzoek.

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak je afspraak

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart of rijksregister nummer
  • Bankrekeningnummer
  • Naam van de behandelende arts
  • Eventueel laatste aanslagbiljet omdat voor bepaalde aanvragen het inkomen wordt gevraagd

Een afspraak is mogelijk in de voormiddag (9 - 12 uur) of op afspraak in het Sociaal Huis.

Aangezien de aanvraag toch enige tijd in beslag kan nemen (45 min tot 1 uur) is het aangewezen om een afspraak te maken.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina