Parkeerverbod aanvragen

Inwoners en verenigingen kunnen gebruik maken van verbodsborden voor het vrijhouden van parkeervakken bij activiteiten, evenementen of een verhuis. Parkeerverbodsborden kunnen niet worden aangevraagd worden voor bouwwerkzaamheden.

Een parkeerverbod in het kader van een evenement kan aangevraagd worden via het evenementenloket.

Een inname van openbaar domein of een verhuis vraag je aan via volgende link https://bit.ly/3l2Zj73
Deze aanvraag wordt verder behandeld door de gemeente.

Procedure

Verkeersborden kunnen afgehaald worden in het gemeentehuis nadat je je vergunning van de politie kreeg.

De borden moeten 24 uur vooraf geplaatst worden. Als de borden reglementair zijn geplaatst en er toch nog auto’s geparkeerd staan, zullen de kosten van de boete voor het wegtakelen, doorgerekend worden aan de overtreder. De borden mogen uitgeleend worden voor een periode van maximum 14 dagen.

OPGELET: Naar aanleiding van de corona-maatregelen kunnen verkeersborden voorlopig niet worden uitgeleend. 

Bedrag

We vragen een waarborg van 200 euro die je betaalt aan het onthaal van de gemeente.

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
patrimonium@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina