Psycho-sociale hulppartners

Ook voor niet-financiële problemen kan je beroep doen op het OCMW. Financiële problemen komen immers zelden alleen voor. De sociale dienst is een eerstelijnsdienst.
Bij ons krijg je niet alleen advies rond gezinsproblemen, zoals echtscheiding en relatieproblemen. Ook voor psycho-sociale problemen, zoals depressie, angsten en stress, kan je bij ons terecht. Eveneens in jouw persoonlijke problemen, zoals de keuze van een studierichting of opleiding, willen we jou helpen.

Wij beschikken over een goed zicht op het aanbod van alle hulpverleningsdiensten in Bornem en omgeving.

Meer info

De Remise - Bornem

Adres: Kloosterstraat 16, 2880 Bornem

Tel.: 0471 46 83 70

E-mail: carine_van_ighem@hotmail.com

Website :www.de-remise.be

De Remise biedt onderdak aan verscheidene beroepsgroepen die in het lichamelijke en geestelijke gezondheidsgebied werkzaam zijn.

De Remise bekijkt de mens op een respectvolle manier als een geheel met als doel het algemeen welbevinden te versterken of te herstellen. Hun visie vertrekt vanuit het standpunt dat een gezonde geest in een gezond lichaam, hand in hand gaan.

In De Remise werkt  met een gedreven ploegtherapeuten en psychologen, diëtisten, bemiddelaars, logopedisten, loopbaanbegeleiders, massagetherapeuten, orthopedagogen, osteopaten, psychologisch consulenten, studiecoaches...

Kinderen, jongeren, volwassenen, koppels én gezinnen kunnen met hun specifieke hulpvraag terecht.

De Tocht Psychologenpraktijk - Bornem

Adres: Rijkenhoek 60, 2880 Bornem

Tel.: 0497 765 714 

E-mail: info@psychologenpraktijkdetocht.be

Website : www.psychologenpraktijkdetocht.be

Volwassenen en jongeren vanaf 6jaar kunnen begeleiding volgen in de vorm van individuele-, ouder- en gezinstherapie. Dit zijn gesprekken op regelmatige basis waarin samen wordt gekeken naar de problemen die zich voordoen. In het kennismakingsgesprek worden de psychische klachten, het ruimer leven en de hulpvraag verkend. De hulpvraag is gericht op wat de cliënt wil bereiken op het eindpunt van de therapie. Dit gebeurt telkens na overleg op het ritme van de cliënt. Op regelmatige basis wordt een evaluatie ingebouwd om de voortgang en/of de therapie te beoordelen, de richting van de therapie te bepalen of de therapie af te ronden.

Soms worden in de therapie thuisopdrachten meegegeven. Uiteraard is dit telkens in functie van het therapeutisch proces.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont – Mechelen (CGG)

Adres: Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen

Tel.: 015 42 08 32

Fax: 015 42 05 05

e-mail: mechelen@cggdepont.be

Website : www.cggdepont.be

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, avondconsultaties zijn mogelijk

Aanbod: preventie en ambulante hulpverlening voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen met psychologische problemen en psychiatrische stoornissen. Preventief wordt vooral gewerkt rond drugs en zelfmoord. Bovendien is er een werking voor kinderen en jongeren met Problemen Op School (PrOS). In alle CGG wordt per gesprek 11 Euro gevraagd. Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling betalen per gesprek 4 euro. Mensen zonder aansluiting bij een mutualiteit kunnen gratis een beroep doen op ons. Het eerste gesprek is gratis indien u verwezen bent door een andere hulpverlener of organisatie. Aanmeldingen verlopen liefst telefonisch; in overleg wordt een afspraak gemaakt. Voor uitgebreide info: zie website.

PGN Mechelen (PsychoGeriatrisch Netwerk)

Adres: Lispersteenweg 17, 2500 Lier

Tel.: 03 490 01 89 of 0476 93 49 56

Fax: 03 480 53 62

e-mail: pgn@dementie.be

Aanbod: Voor achtergrondinformatie of gericht advies over dementie.

Wil je bijvoorbeeld weten of dementie erfelijk is? Of enkele tips krijgen over hoe om te gaan met het veranderend gedrag bij personen met dementie? Dan kan je steeds bij hen aankloppen. Bovendien biedt PGN tevens info- en vormingsactiviteiten op maat aan voor verenigingen en voorzieningen.

Centrum Algemeen Welzijnswerk “Het welzijnshuis” (CAW) Vestigingsplaats Willebroek

 Vestigingsplaats Willebroek

 Adres: Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Tel.: 0800 13 500

Fax : 03 886 35 91

E-mail: onthaal@cawboommechelenlier.be

Website: www.caw.be

Openingsuren: maandag t.e.m. donderdag van 9 tot 17 uur, op vrijdag van 9 tot 16.30 uur. Zonder afspraak: maandag van 9.30 tot 12 uur.

Aanbod: het CAW geeft informatie, advies, opvang, praktische hulp, crisishulp en begeleiding aan iedereen inzake relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen en vragen in verband met criminaliteit.

Meldpunt vereenzaming

Tel: 03 890 60 70

e-mail: lieselot.vandevreken@bornem.be

Website: http://www.meldpuntvereenzaming.be

Aanbod: Veel mensen zitten thuis en hebben geen of onvoldoende contact met anderen. Zij voelen zich in de steek gelaten en zijn eenzaam. Misschien herkent u deze situatie, bij uzelf of bij iemand die u kent. Wilt u hierin verandering aanbrengen, maar weet u niet hoe u dit aan kunt pakken, doe dan een beroep op Meldpunt Vereenzaming: info@meldpuntvereenzaming.be .

Na de melding komt een medewerker thuis voor een gesprek met u of met de betrokken persoon. De mogelijkheden worden besproken en er wordt gezocht naar een passend vervolg. De medewerker zorgt ervoor dat de persoon opgenomen wordt in een hobbyclub of in een ontmoetingsruimte met anderen, naargelang zijn / haar mogelijkheden. Het meldpunt zorgt bijvoorbeeld voor de juiste contacten of regelt de hulp van een vrijwilliger om de persoon regelmatig te bezoeken. Het meldpunt is niet bedoeld voor crisissituaties. In geval van nood belt u met de politie, de huisarts of buiten kantooruren de huisartsenpost.

Meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling 1712

Tel: 1712

Website: www.1712.be

Aanbod: Het meldpunt integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten en onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk (CAW) (slachtofferhulp, ouderenmishandeling, partnergeweld en intrafamiliaal geweld). Het meldpunt is er voor alle burgers. Het is vlot bereikbaar op het nummer 1712. Dit nummer is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld.

Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling

Tel.: 1712

e-mail: ouderen@cawoostvlaanderen.be

Website: http://www.ouderenmisbehandeling.be/

Aanbod: Heeft u een vermoeden van ouderenmis(be)handeling? Dit kan voor uzelf zijn of voor u buur die het opmerkt in uw naaste omgeving. Dan kan u contact opnemen met 1712. Bent u een hulpverlener, thuisverpleegkundige, verzorgende, arts, politie, medewerker van een hulpverleningsorganisatie,... dan kan u rechtstreeks contact opnemen met het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling. Dit kan via het nummer 078 15 15 70.

Jongeren Advies Centrum (JAC)

Adres: Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen

Tel.: 015 695 695

E-mail: jac@cawboommechelenlier.be

Website: www.jacmechelen.be

Openingsuren: enkel op afspraak

Het jongerenonthaal in Puurs (Fortbaan 9, 2870 Puurs) is enkel op afspraak.

Aanbod: informatie, advies en hulp aan jongeren van 12 tot 25 jaar.

Psychologisch Centrum Temse

Adres: Vroonhoflaan 6 9140 Temse

Tel.: 0496 10 12 18

E-mail: info.psychologischcentrumtemse.be

Website: www.psychologischcentrumtemse.be

Openingsuren: Consultaties gebeuren enkel op afspraak op het nummer 0496 10 12 18 

Aanbod: Een praktijk met gediplomeerde psychologen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Psychologische begeleiding kan helpend zijn voor verschillende mensen in een variëteit aan situaties, met diverse aanleidingen en op verscheidene momenten in iemands leven.

Binnen de ambulante hulpverlening kan iedereen een klinisch psycholoog raadplegen, dit kan op verwijzing van een arts, maar kan ook op eigen initiatief.

Een klinisch Psycholoog kan je raadplegen voor preventie, onderzoek, psychodiagnose, begeleiding of behandeling bij psychische problemen/lijden of psychosomatische klachten.

Paardenbos

Adres: Boskant 36 - 2880 Bornem

Tel: 0486 969 511

Email: paardenbos@gmail.com

Website: www.paardenbos.org

Aanbod: Equitherapie & dagbesteding

Equitherapie voor jongeren en volwassenen, thema's zoals, negatieve gedachten, overspoelende emoties, stress.
Je emoties controleren, je gedachten veranderen en omgaan met stress, dat kan je leren!  Samen met de paarden bewust worden van de onderliggende oorzaken. Je leert hulpmiddelen aan zodat je ook in het dagelijks leven, thuis of op het werk, jezelf tot rust kan brengen. Dankzij dit proces vergroot je je zelfkennis en zelfvertrouwen. Dit doen we in een oase van rust in de natuur, tussen en met de paarden. 

Dagbesteding voor :
- volwassenen met een beperking
- volwassenen met een psychiatrische aandoening
- jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen gaan (groene zorg)
Het Paardenbos is een erkend groenezorginitiatief. Dat wil zeggen dat er ook met budget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap betaald kan worden. 

Meer informatie via de website.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina