Veiligheidsmensen

Heb je gedacht aan veiligheidsmensen? Als gemeente willen wij de openbare orde bewaren en daarom verplichten wij om stewards en/of bewakingsagenten in te zetten, wanneer je een fuif organiseert, ongeacht het aantal aanwezigen. Dat betekent niet noodzakelijk dat je een privéfirma moet inschakelen. Vrijwilligers mogen evengoed bepaalde taken op zich nemen als steward of bewakingsagent.

Let op: er is een duidelijk verschil tussen een steward of een bewakingsagent: stewards mogen niet fouilleren. Een bewakingsagent mag dit wel. Veel voorkomende taken van een steward zijn: de mensen buiten begeleiden naar de ingang van de zaal of parkeerplaatsen toewijzen, toezicht houden in de zaal, enz.

Bewakingsagenten

Voorwaarden

Wanneer kan je dus bewakingsagent zijn?

Vrijwilligers kunnen enkel bewakingsactiviteiten uitvoeren, als zij voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het vrijwilligersteam is samengesteld uit eigen leden van de organiserende vereniging en niet uit derden. Ook personen die een aanwijsbare band hebben met de organisatoren mogen worden ingezet. Dit zijn bijvoorbeeld de leden van een oudervereniging van een school of een vereniging van gewezen leiding van een jeugdbeweging.
 • Je moet toestemming hebben van de burgemeester.
 • De organisator moet 10 dagen voor aanvang van de fuif of het evenement een lijst (voornaam, naam en rijksregisternummer) overmaken aan het evenementenloket van de vrijwilligers die hij voorstelt om in te zetten voor deze bewakingsopdrachten. Deze lijst wordt nadien aan de burgemeester bezorgd.
 • Vrijwilligers mogen dit enkel gratis doen, ze kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen.
 • De vrijwilligers die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch Hiermee bedoelen we maximum 4 keer per jaar.
 • Controle van kledij en goederen mag enkel na uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester. Deze oppervlakkige controle moet gebeuren door mensen van hetzelfde geslacht. Dat wil zeggen, mannen controleren mannen en vrouwen doen dit bij vrouwen.
 • De namenlijst van personen die eventueel de functie van steward zullen uitvoeren moet ook 10 dagen voor aanvang van de fuif bezorgd worden aan het evenementenloket. Deze lijst wordt nadien ook aan de burgemeester bezorgd. In dit laatste geval moet de organisator dus twee namenlijsten bezorgen: de namen van alle vrijwilligers die de functie van steward zullen uitoefenen  en die van de personen die mogelijk kledij en goederen van bezoekers zullen controleren.

De vrijwilligers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen (is een moraliteitsvoorwaarde);
 • Gedurende ten minste drie jaar je wettige hoofdverblijfplaats hebben in België;
 • Bepaalde beroepen niet uitoefenen (bv. privédetective, wapenhandelaar…) of andere activiteiten die een gevaar kunnen uitmaken voor de openbare orde;
 • Sinds 5 jaar geen lid geweest zijn van een politiedienst;
 • Minstens 18 jaar zijn (de vrijwilligers) of 21 jaar zijn (de leiding van de vrijwilligers);
 • Het moet gaan om een interne zaak, men mag geen beroep doen op derden, bv. de hondenclub uitnodigen om te komen patrouilleren.

Opgelet!

 • De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de aanvraag bij de burgemeester voor het inzetten van vrijwilligers als steward.
 • Er moet ook een kopie aanwezig zijn van de toestemming van de burgemeester op de plaats waar vrijwilligers hun activiteiten uitoefenen.
 • Indien de persoonsgegevens van de vrijwilligers niet zouden opgenomen zijn in de schriftelijke toestemming, moet in ieder geval ook in tweevoud een lijst zijn met de vermelding van de namen, voornamen, het rijksregisternummer en het adres van de ingezette vrijwilligers.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan kan je geen beroep doen op stewards, maar dien je een erkende security firma in te schakelen. Deze firma is sowieso verplicht ons als gemeente minstens 10 dagen voor de aanvang van het evenement alle nodige documenten te bezorgen.

BELANGRIJK:

Voor het organiseren van fuiven in de polyzaal in CC TER Dilft of fuiven waar meer dan 800 aanwezigen zijn, dien je altijd een erkende security firma in te schakelen en volstaan stewards niet alleen.

Openingsuren & contact

Dienst evenementen

Tel. tel.
03 890 69 08
e-mail
evenementen@bornem.be

Van maandag t.e.m. vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

Deel deze pagina