Serveren alcohol

Voor een eenmalig evenement of tijdelijke activiteiten moet je geen vergunning aanvragen voor het schenken van alcohol. 

Wel dien je in ons evenementenloket duidelijk te vermelden of je al dan niet drank (en voeding) schenkt/ verkoopt. 

Alcohol

Voorwaarden

LET WEL DAT JE VOLGENDE REGELS TOEPAST:

  • Het gebruik van alcohol is verboden voor jongeren onder 16 jaar
  • Het verkopen of aanbieden van sterke drank is verboden voor jongeren onder 18 jaar. Deze regel geldt zowel voor cocktails, als voor jenever, enz.
  • Communicatie is zeer belangrijk. Hang duidelijke signalisatie op om de bezoekers op hun plichten te wijzen.
  • Brief je medewerkers op voorhand i.v.m. het schenken van alcohol en sterke dranken.
  • Vermijd dat jongeren zelf drank naar binnen smokkelen
  • Schenk geen alcohol aan dronken personen om problemen te voorkomen.

Voor activiteiten die geregeld terugkomen of permanente toelating voor het schenken van alcohol, dien je een vergunning aan te vragen via patrimonium@bornem.be

Openingsuren & contact

Dienst evenementen

Tel. tel.
03 890 69 08
e-mail
evenementen@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina