Subsidiereglement sportinfrastructuur sportverenigingen

Het gemeentebestuur wil erkende sportverenigingen bijstaan bij investeringen aan sportinfrastructuur vermits een degelijke sportinfrastructuur essentieel is bij het uitbouwen van een goede sportwerking.

Voorwaarden

De sportinfrastructuur moet gelegen zijn op het grondgebied van Bornem gelegen zijn en niet tot het Autonoom Gemeentebedrijf Bornem behoren.

De vereniging moet haar zetel en/of activiteiten hebben op het grondgebied van Bornem, erkend zijn door de gemeente en ze moet de sportinfrastructuur doorlopend in gebruik hebben en instaan voor het beheer ervan.

De vereniging moet de gronden waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd in bezit hebben of een aantoonbaar gebruikersrecht hebben. 

Procedure

De vereniging dient het afrekenformulier ten laatste voor 1 september in bij de gemeentelijke sportdienst.

Voor projecten boven de € 5.000 moet de vereniging voor de aanvang een aanvraagformulier indienen bij de gemeentelijke sportdienst.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de aanvaarde kosten met een maximum van € 50.000 per jaar. 

Regelgeving

Het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 december 2020 en werd op 10 december 2020 gepubliceerd op de website. 

Openingsuren & contact

Sportcentrum Breeven

Tel. tel.
03 889 65 00
e-mail
sport@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 9 uur en 13 tot 20 uur

Minigolf

Tel. tel.
03 889 65 00
e-mail
sport@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 9 uur en 13 tot 20 uur

Deel deze pagina