Tweede verblijven

Een tweede verblijf is een hoofdverblijfplaats waarvoor niemand zich heeft ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Bornem. Een tweede verblijf geeft aanleiding tot effectief verblijf, waardoor voor de gemeente toch zekere kosten ontstaan, zowel op het gebied van administratie en veiligheid als infrastructuur en afvalbeheersing.

Door het gebruik van een woongelegenheid als tweede verblijf, leveren de bewoners of verblijfhouders van het tweede verblijf geen bijdrage in de gemeentelijke fiscaliteit via de aanvullende belasting op de personenbelasting of de algemene gemeentebelasting. Daarom heft de gemeente de belasting op tweede verblijven. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor het vaststellen van de belasting.

Voorwaarden

De belastingplichtige is de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari houder is van het zakelijk recht van het tweede verblijf. Indien het tweede verblijf is verhuurd op 1 januari van het aanslagjaar, is de huurder van het tweede verblijf hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van de belasting.

Procedure

De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar aangifte te doen van het tweede verblijf dat zij bezitten op het grondgebied van de gemeente Bornem. Deze aangifte dient te gebeuren op volgend adres: Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem of via volgend e-mailadres: financien@bornem.be.

De aangifte moet worden gedaan op het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt van de belastingplichtige. Dit formulier vindt u onderaan en kan ook bekomen worden op bovengenoemd (e-mail) adres.

Bedrag

De belasting wordt als volgt vastgesteld:

  • voor het eerste 2de verblijf: 750 euro
  • voor het tweede 2de verblijf: 1.200 euro
  • voor het derde 2de verblijf: 2.400 euro
  • voor het vierde 2de verblijf: 3.600 euro
  • voor het vijfde 2de verblijf: 4.800 euro
  • voor het zesde en volgende: 6.000 euro per verblijf

De belasting is cumulatief: bijvoorbeeld voor drie 2de verblijven bedraagt de belasting € 750 + € 1.200 + € 2.400 = € 4.350.

Uitzonderingen

Bepaalde woningen zijn vrijgesteld:

  • een woning waarin uitsluitend een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend;
  • verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens;
  • woningen opgenomen op de gemeentelijke inventaris van leegstaande woningen en woningen die het voorwerp zijn van de belasting op de onbewoonbaar verklaarde woningen en de woningen en gebouwen in een bouwvallige, onafgewerkte en/of vervallen toestand.

Meer info

Maak een afspraak met de dienst burgerzaken om je in te schrijven in het bevolkingsregister

Op deze pagina vindt u alle informatie inzake de heffing op tweede verblijven.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina