Handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging,...) die alcohol wil verkopen, moet over een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken beschikken. 

Deze vergunning is enkel van toepassing op: 

  • ethylalcohol en alcoholhoudende dranken waarvoor de accijnzen al betaald zijn (de zogenaamde regeling 'in verbruik'); 
  • elke verkoop die niet bestemd is voor gebruik ter plaatse (horeca,...). Daarvoor is een drankvergunning nodig. 

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan deze vergunning. 

Procedure

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan: 

  • De Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen van de regio waar uw onderneming gevestigd is.
    • Voor ambulante handelaars is de locatie van de maatschappelijke zetel bepalend (zelfs indien de handelsactiviteiten in andere/meerdere regio's plaatsvinden). 
  • De Algemene Administratie van Douane en Accijnzen, indien er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio's. 

De vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit of een wijziging op het niveau van de onderneming of vestiging(en). 

Bedrag

De aanvraag en vergunning zijn kosteloos. 

Regelgeving

  • Ministerieel Besluit van 30/10/2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. 
  • Ministerieel Besluit van 16/11/2011 tot wijziging van het MB van 30/10/2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. 

Openingsuren & contact

Lokale economie

Tel. tel.
0499 86 50 67
e-mail
economie@bornem.be

Van maandag t.e.m. vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

Deel deze pagina