Afwijking verplichte sluitingsuren

E-loket

Hoe werkt het e-loket
 • Aanvraag afwijking verplichte sluitingsuren

  Formulier

Als handelaar moet u zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. Handelszaken, behoudens uitzonderingen, moet sluiten: 

 • voor 5 uur en na 20 uur
 • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven. 

Voor de nachtwinkels liggen de sluitingsuren tussen 7 uur en 18 uur, tenzij een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt. 

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder volgende voorwaarden een afwijking toestaan op de verplichte sluitingsuren: 

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden; 
 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten; 
 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden toegestaan;
 • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend. 

Procedure

U kan een aanvraag indienen via economie@bornem.be

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toelating van de afwijking op de verplichte sluitingsuren. 

Volgende afwijkingen op de wettelijke sluitingsuren worden al toegestaan in 2022:

 • donderdag 23/06/2022
 • zaterdag 25/06/2022
 • zaterdag 06/08/2022
 • vrijdag 28/10/2022
 • donderdag 22/09/2022

Bedrag

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de verplichte sluitingsuren zijn gratis.

Regelgeving

Openingsuren & contact

Lokale economie

Tel. tel.
0499 86 50 67
e-mail
economie@bornem.be

Van maandag t.e.m. vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

Deel deze pagina