De sokkel van Bornem

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Sinds begin november 2021 staat "de sokkel van Bornem" voor het gemeentehuis. 
Het is een sokkel waarop beeldende kunstenaars hun werk kunnen tonen aan de inrijpoort van onze gemeente. Zowel kunstenaars van binnen als buiten Bornem kunnen deze plek reserveren via het e-formulier. Het werk kan telkens voor zes maanden blijven staan. Daarna wordt de sokkel doorgegeven aan iemand anders.

De sokkel is gemaakt in hout op een stalen frame, is 1,25 x 1,25 m en heeft een draagkracht van 1.000 kg. Een achterpaneel is optioneel: het kan geplaatst worden voor kleinere werken die een achtergrond vragen.
 
De spits werd afgebeten door beeldend kunstenaar Virginie de Bièvre met haar kunstwerk Mixed Icons 5. Tijdens de zomer van 2022 wijdde Pol Ielegems zijn kunstwerk "De Fiets" aan Eddy Pauwels. In het najaar van 2022 schittert het werk "De Schildknaap" op de sokkel. Het is een werk van Hugo Van der Wilt.

Hugo Van Der Wilt - De Schildknaap

Hugo is een Klein-Brabantnaar die momenteel in Belsele woont. Hij is vele jaren werkzaam geweest als zelfstandig ondernemer in de metaalconstructie. Van daaruit vloeide zijn kennis en liefde voor de materie, nl. staal en inox. Hij geeft de materialen een zinvolle metamorfose. De harde vormen worden door zijn eigen kracht en kunstzinnige handen naar een zacht golvende lijn omgebogen die een verfijnde kunstzinnige expressie uitstraalt. 

Ondertussen is Hugo al jaren bezig met het maken van abstracte kunst. Hugo maakt grote en kleine werken die zowel binnen als buiten kunnen geplaatst worden. Ze zijn volledig roestvrij gemaakt door ze te stralen en te metalliseren. Hugo heeft tentoongesteld in meer dan 50 expo's en behaalde verschillende prijzen. Al 7 werken van hem zijn in openbaar bezit in binnen- en buitenland.  

de schildknaap van Hugo Van Der Wilt

Regelgeving

GEBRUIKSREGLEMENT ? DE SOKKEL VAN BORNEM? 

Artikel 1 

Gemeente Bornem plaatst een lege sokkel op een (wisselende) locatie in de gemeente. De sokkel is beschikbaar voor een werk van een kunstenaar van binnen of buiten Bornem voor een periode van 6 maanden. De sokkel is gemaakt in hout op een stalen onderframe. Hij is 1,25 op 1,25 m groot en heeft een draagkracht van 1.000 kg.

Artikel 2 

De kunstenaar stelt zijn werk kosteloos ter beschikking en zorgt zelf voor de plaatsing. Het werk moet zodanig geplaatst en desgevallend verankerd worden dat het geen gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid. 

Artikel 3

De aanvraag gebeurt digitaal via www.bornem.be en omvat de gegevens van de aanvrager, een portfolio met bio en gegevens over het te plaatsen kunstwerk (foto, afmetingen, materiaal, …). Uiterlijk twee maanden na de aanvraag wordt contact opgenomen met de aanvrager over de goedkeuring, periode en plaatsing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed of wijst ze af, bijvoorbeeld omdat ze hinder of gevaar oplevert of extra kosten vraagt. Het college kan vrijblijvend advies vragen aan de cultuurraad. 
De volgorde waarin men in aanmerking komt, wordt bepaald door de datum van aanvraag. 

Artikel 4  
  • De plaatsing gebeurt onder toezicht van de gemeentelijke technische diensten. Ondersteuning vanuit de gemeentelijke technische diensten bij de opbouw en afbouw kan na afspraak en is beperkt tot de op dat moment beschikbare middelen (qua materiaal, tijd en personeel).   
  • Er wordt promotie gemaakt via de reguliere communicatiekanalen van de gemeente. 
  • De gemeente zorgt voor belichting s? avonds (indien mogelijk).
  • De gemeente voorziet geen verzekering en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies (bv. door brand) of beschadiging van welke aard ook. Elk verhaal tegen het gemeentebestuur voor schade aan het werk is uitgesloten. De kunstenaar kan zelf een verzekering afsluiten.
Artikel 5 

Het werk wordt op de laatste dag van de gebruiksperiode verwijderd door de kunstenaar, waarbij de sokkel in de oorspronkelijk staat achterblijft. In het andere geval wordt het weggehaald door de gemeentelijke diensten en 6 maanden gestockeerd voor afhaling. 

Artikel 6

Door de ondertekening van dit reglement verklaart de kunstenaar zich akkoord met de inhoud ervan. 

Openingsuren & contact

Cultuur

Tel. tel.
03 890 69 49
e-mail
cultuur@bornem.be

Deel deze pagina