Het Erfgoed (Raadpleging)

In de Abdij van Bornem kan je terecht voor het raadplegen van tal van oude (archief-)documenten.

Openingsuren leeszaal

Elke woensdag open van 13 tot 17 uur.

Wat kan je raadplegen?

In de leeszaal zijn genealogische opzoekingen mogelijk en is er ruimte voor lokaal historisch onderzoek. In samenwerking met de Heemkundige Kring Klein-Brabant en de groep vrijwilligers zijn heel wat documenten gedigitaliseerd en raadpleegbaar. Zo zijn de parochieregisters vanaf 1600, de registers Burgerlijke Stand, bevolkingsboeken en gemeentelijke archieven raadpleegbaar. Abdij-archief met landboeken, kasteel-archief met domeinrekeningen, als lokale documentatie zijn unieke bronnen voor verder onderzoek. Onderaan deze pagina vind je alvast enkele indexen voor de registers van burgerlijke stand.

De erfgoedbibliotheek van de abdij is uniek in haar soort en herbergt een uitgebreide collectie met zeer uiteenlopende thema's. De oudste boeken zijn manuscripten en gaan terug tot de 15e eeuw. Het is geen openbare bibliotheek waarbij je de waardevolle boeken kan ontlenen, maar voor onderzoek zijn ze wel raadpleegbaar in de leeszaal.

Heb je een speciaal verzoek of wens je een uitzonderlijk werk te raadplegen? Contacteer ons vooraf via erfgoed@bornem.be of 03 890 69 23.

Tarieven

Voor het gebruikmaken van de leeszaal wordt een kleine vergoeding gevraagd. Dit kan eenmalig, maar ook veel voordeliger op jaarlijkse basis via een lidmaatschap.

Lidmaatschap vrije raadpleging € 15/jaar
Eenmalige bezoek voor raadpleging € 3
Opzoekingen uitgevoerd door de dienst erfgoed en digitale reproducties via hoogwaardige scans € 60/uur

Mits toelating van de archiefvormer en de GDPR-wetgeving kunnen archiefdocumenten ter plaatse gefotografeerd of ingescand worden.

Opzoekingen en scans uitgevoerd door de dienst erfgoed worden verrekend aan een uurtarief.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina