Serviceflats

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak een afspraak

Je vindt je eigen woning te groot? Is het onderhoud van je woning of tuin een te grote last? Je voelt je eenzaam en misschien onveilig thuis? Dan kan een serviceflat in 'Den Dries' een uitkomst bieden!

Voorwaarden

  • Je kan nog zelfstandig wonen en zelf beslissen over het reilen en zeilen in je dagelijks leven;
  • Jij of je partner zijn 65 jaar of ouder en zijn niet meer aan het werk;
  • Je belastbaar jaarinkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden.

Procedure

Je maakt een afspraak met de coördinator van de serviceflats via 03/899 04 19 of dienstencentrum@bornem.be.

Nadat je het inschrijvingsformulier hebt ingevuld, kom je op de wachtlijst.

De toewijzing gebeurt op basis van de datum van aanvraag. Kandidaat-bewoners hebben voorrang voor zover zij aan minstens één van onderstaande voorwaarden voldoen:

  • minstens twee jaar in Bornem wonen;
  • de voorbije 20 jaar minstens 10 jaar in Bornem wonen;
  • een zorgnetwerk hebben in Bornem (mantelzorgers met woonplaats in Bornem)

Het Sociaal Huis beslist over de toewijzing op basis van een financieel, sociaal en medisch onderzoek. Je sluit een schriftelijke overeenkomst met het Sociaal Huis voor je verhuist.

Wanneer je een flat krijgt toegewezen, kan je dit aanbod een eerste keer weigeren. Je kandidatuur verschuift dan naar het einde van de wachtlijst. Bij een tweede weigering volgt een schrapping van de wachtlijst.

Bedrag

De dagprijs omvat de kosten van huisvesting, verwarming, warm en koud waterverbruik, gebruik van 24/24 noodoproep en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten.

Vanaf 1 januari 2021 is de dagprijs voor een alleenstaande € 27,71 per dag/per flat.
Voor een koppel is dat € 29,91 per dag/per flat.
Wanneer je de dagprijs niet kan betalen, kan je een beroep doen op een huursubsidie.

Meer info

Ook in de omliggende gemeenten zijn er mogelijkheden :

Zie ook overzicht in bijlage.

Openingsuren & contact

Dienstencentrum 'Den Dries'

Tel. tel.
03 899 04 19
e-mail
dienstencentrum@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Je kan er elke werkdag terecht voor een maaltijd tussen 11.30 en 13 uur.

Het dienstencentrum is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina