Vergunningsdossiers en openbare onderzoeken raadplegen

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak een afspraak

Iedereen kan voortaan omgevingsvergunningsdossiers digitaal raadplegen via het Inzageloket, meer bepaald tijdens de fases dat dossiers publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is.

Het Inzageloket vervangt het publiek loket, waarbij je voor het raadplegen van het gehele dossier nog altijd naar het gemeentehuis diende te gaan. Bedoeling van het digitale Inzageloket is de inspraakmogelijkheid te verbeteren.

Het Inzageloket biedt eigenlijk een stukje inkijk in het Omgevingsloket. Via het Omgevingsloket kan een aanvrager een dossier indienen en vervolgens zijn of haar procedure opvolgen. In het Omgevingsloket kan je normaal geen aanvragen van anderen raadplegen. Maar met het Inzageloket kan dat dus wel tijdens het openbaar onderzoek of de beroepsperiode. Vanaf de start van het Omgevingsloket in 2018 kwamen er vragen om de gegevens uit een vergunningsaanvraag zo veel mogelijk digitaal ter beschikking te stellen. Het huidige ‘publiek loket’ was erg beperkt en minder geschikt voor de digitale inzage. 

Het digitale Inzageloket is zo intuïtief mogelijk ontwikkeld om de gebruiker door de complexiteit van een vergunningsaanvraag en bijhorende procedure te leiden. Door een recente aanpassing aan de regelgeving rond auteursrechten wordt in dit Inzageloket ook het raadplegen van architecturale plannen -met watermerk- mogelijk. Nieuw is ook de mogelijkheid om een QR-code te plaatsen op de gele affiches, die een beslissing of openbaar onderzoek bekendmaken op locatie. Wanneer je de QR-code scant, moet ze rechtstreeks naar het specifieke dossier leiden. Bedoeling is dit zo snel mogelijk te realiseren. Maar in een aantal gemeenten moeten de IT-systemen nog aangepast worden.

Je kan ook nog altijd langskomen op het gemeentehuis voor een raadpleging. Hiervoor maak je een afspraak. 
Let op: er is geen omgevingsambtenaar aanwezig tijdens de raadpleging. 

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina