Groeien en Leren op de Werkvloer (GLOW) – Gemeenschapsdienst

De gemeente kan met steun van de Europese Unie drie leerwerkplekken aanbieden in het kader van ‘groeien en leren op de werkvloer’/gemeenschapsdienst.
De drie leerwerkplekken die aangeboden worden in kader van gemeenschapsdienst zijn voorzien bij de groendienst. De doelgroep voor dit project zijn mensen die 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Zij worden tijdens een kortdurende stage begeleid en gecoacht in hun arbeidsvaardigheden. Hiertoe leidt Bornem twee mentoren op.

Kandidaten worden toegeleid door de glow-partners van VDAB. Voor Bornem is dit Synkroon en WEB.

De glow -partner begeleidt de werkzoekende in het formuleren van jobdoelwit en brengt in kaart aan welke generieke competenties en arbeidsattitudes er dient gewerkt te worden. Om te werken aan de ontbrekende competenties en arbeidsattitudes zoekt de glow-partner een geschikte leerwerkplek. Tijdens de stage wordt de werkzoekende verder begeleid door de glow-partner.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina