Strooidienst

Tijdens de winterperiode werken de werknemers van de uitvoeringsdienst in een speciaal winterploegensysteem. Elke ochtend controleert de verantwoordelijke om 3 uur de toestand van het wegdek. Indien noodzakelijk, belt hij de 3 andere collega’s die van wacht zijn op, zodat ze om 4 uur kunnen starten met strooien. Hiervoor beschikken ze over 2 zoutstrooiwagens. Deze rijden vanzelfsprekend eerst uit over de hoofdwegen en de verbindingsstraten en de wegen waarlangs het openbaar vervoer passeert.
Om 6 uur starten ook de andere ploegen met strooien en te ruimen op fietspaden en in de andere straten.
Om 7 uur begint een volgende ploeg met het handmatig strooien rond bepaalde gebouwen zoals het ziekenhuis, de scholen, de rusthuizen, de serviceflats, enzovoort.
Vaak wordt er ook in de vooravond of in de late avond nog rondgereden in de hoofdstraten voor bijkomende strooibeurten. De volledige uitvoeringsdienst is dus bijna 24 uur in de weer om de Bornemse straten zo berijdbaar mogelijk te houden.

SNEEUWRUIMERS

Bij streng winterweer worden nationale zoutvoorraden voorbehouden voor primaire wegen zoals autosnelwegen en dergelijke. Daarom is het erg belangrijk dat we zo efficiënt mogelijk leren om te springen met het beschikbare strooizout. Dit is één van de redenen waarom er dit jaar voor de derde keer twee sneeuwruimers worden ingezet. Zij duwen grote hoeveelheden sneeuw aan de kant.

WIJKEN EN DOODLOPENDE STRATEN

Wijken en doodlopende straten worden in principe nooit gestrooid. Strooien heeft daar door het weinige verkeer weinig zin. Om strooizout effectief te laten werken moet er immers een minimale passage zijn van auto’s die het zout open rijden, waardoor de korrels niet de kans krijgen om tot op de bodem te vallen. Enkel zo kan de dooi snel intreden.
Bovendien willen we de kinderen ook de kans geven te genieten van de sneeuwpret.

BELANGRIJKE WEETJES

  • We proberen er voor te zorgen dat iedereen op een redelijke afstand van een gestrooide weg woont.
  • Burgers en handelaars dienen hun eigen voetpad zelf te ruimen. Het is daarbij van belang dat de goot zoveel mogelijk wordt vrijgehouden. Wanneer de dooi zich inzet moeten we zien dat het water zo snel mogelijk langs de riool weer weg kan.
  • Er wordt in Bornem niet gewerkt met alternatieven voor het strooizout zoals zand en steentjes. Enkele jaren geleden zijn er enkele testen gebeurd met schade aan privé-eigendom en riolering tot gevolg.
  • Agentschap Wegen en verkeer strooit de N16. Laterale wegen zijn voor gemeente.
  • Er wordt enkel gestrooid op reguliere buslijnen, niet op lijnen van de Flexbus.
  • Sommige instellingen van openbaar nut (kliniek, rusthuizen, post… ) krijgen zout om zelf te strooien op voetpaden en parkings.
  • Bij een langdurige winterprik (met eventuele zouttekorten) wordt deze planning bijgewerkt. Op dergelijke momenten worden de middelen maximaal ingezet op verbindingswegen.
  • Bij aangekondigde vriestemperaturen voor een langere periode zullen wij bijkomend ook een aantal straten en wijken in woongebied strooien.
strooidienst

Meer info

Aan het onthaal van het gemeentehuis kan je steeds terecht voor de meest recente informatie.

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Mobiliteit

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
mobiliteit@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Deel deze pagina