Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

Dit is een verplichte verzekering voor objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing voor inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn.

Het behoort de burgemeester toe te controleren of de door de wet bedoelde inrichtingen de vereiste verzekeringspolis hebben afgesloten.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Voorwaarden

Deze verplichte verzekering geldt ten aanzien van de uitbater van de inrichting, ongeacht wie de eigenaar ervan is.

Procedure

Bij het afsluiten van een verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing levert de verzekeringsmaatschappij een attest af.

Een duplicaat van dit attest wordt, conform het K.B. van 5 augustus 1991, overgemaakt aan de burgemeester. De verzekeringsattesten moeten opgestuurd worden naar het gemeentebestuur.

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina