Vreemdeling, tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger tijdens zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengen grondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Dat mag een andere persoon zijn dan diegene die de buitenlander uitnodigt.

Er zijn verschillende soorten verbintenissen:

 • Bijlage 3 bis: deze verbintenis is bedoeld voor vreemdelingen die voor een kort verblijf naar België komen bijvoorbeeld op familie/vriendenbezoek
 • Bijlage 32: is een verbintenis voor een student die langer dan 3 maanden zal blijven

Voorwaarden

Als garant moet je:

 • ofwel Belg zijn
 • ofwel buitenlander zijn die toegelaten is voor een onbeperkt verblijf in België.

Procedure

Je kan reeds het onderstaande document (+ kopie paspoort van de uit te nodigen persoon) invullen en doormailen naar burgerzaken@bornem.be. Je komt persoonlijk best na 2 dagen na uw mail naar de vreemdelingendienst om de tenlasteneming te ondertekenen.

De tenlasteneming wordt gemaakt en de handtekening van de garant wordt gewettigd. Je krijgt het document samen met een samenstelling gezin, attest va nwoonst en de gelegaliseerde kopie van je identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Je moet dan het dossier bestaande uit:

 • Tenlasteneming
 • Samenstelling gezin
 • Attest van woonst
 • Kopie identiteitskaart
 • Bewijs van je inkomen: loonfiches van de afgelopen 3 maanden, pensioenfiche…

opsturen aan de persoon die op bezoek wil komen. Die moet hiermee binnen de 6 maanden na de legalisatie naar de Belgische ambassade in zijn/haar land gaan en een toeristenvisum aanvragen voor België of Schengen. De ambassade beslist aan de hand van je loonfiches en samenstelling gezin of je inkomen voldoende hoog is om garant te kunnen staan voor de buitenlandse bezoeker.


Voor dit product maak je een afspraak.

Maak je afspraak

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • je bewijzen van inkomen
 • de gegevens van de perso(n)on(en) waarvoor je je garant stelt:
  • naam en voornaam
  • geboorteplaats en datum
  • nationaliteit en geslacht
  • paspoortnummer
  • adres in het land van herkomst

Bedrag

Gratis.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 16
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina