Verkavelen, wijziging en/of bijstelling van verkaveling

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak je afspraak

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen is verplicht als het de bedoeling is om op de kavels woningen te bouwen of woonconstructies te plaatsen.

Wil je een grond splitsen in meerdere loten om die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je waarschijnlijk een omgevingsvergunning voor het verkavelen nodig.
Die omgevingsvergunning tot verkavelen bevat meteen ook de stedenbouwkundige voorschriften voor de bebouwing op de verschillende kavels zoals:

  • de inplanting van de woning
  • de afstand tot perceelsgrenzen
  • het aantal verdiepingen
  • de dakvorm
  • de te gebruiken materialen
  • ...

Een omgevingsvergunning tot verkavelen kan je ook wijzigen en/of bijstellen

Wie eigenaar is van een kavel in een niet-vervallen verkaveling, kan een wijziging en/of bestelling vragen. Dit heeft enkel betrekking op het deel dat je in eigendom hebt.

Procedure

Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt. Je mag dus zelf het dossier opstellen.
Een andere mogelijkheid is dat je het dossier laat opstellen door een landmeter, een architect of een stedenbouwkundige. In te dienen via www.omgevingsloket.be.


Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina