Volmacht

Indien je niet naar het stemlokaal kan komen, kan je een andere kiezer in jouw naam laten stemmen. Je geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht.

Je hebt hiervoor het volmachtformulier nodig en het gevraagde attest waarmee je bewijst dat je niet kan gaan stemmen.

Wat als je liever geen volmacht wil geven of je bent te laat om dit nog te regelen?

Je kan de volgende documenten afgeven op het gemeentehuis:

 • jouw oproepingsbrief
 • het bewijs van de reden waarom je niet kan gaan stemmen

Voorwaarden

In welke gevallen kan je een volmacht geven?

Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland (op reis, familiebezoek...)

 • voeg een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland bij het volmachtformulier, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven. 
 • Hoe bewijs je dat je op de verkiezingsdag in het buitenland bent?
  1) Je kan je aanvraag staven met bewijsstukken dat je op de datum van de verkiezingen om privéredenen in het buitenland verbijft (reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van een boeking of een reservatie van een hotel of kampplaats via internet...)
  2) Je kan geen bewijzen voorleggen (je gaat bijvoorbeeld met je eigen wagen op reis, op bezoek bij familie of vrienden...): dan leg je voor de burgemeester van je gemeente een verklaring van eed af. Hij zal je dan het attest van tijdelijk verblijf in het buitenland afleveren.

Je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen.

 • voeg een medisch attest bij het volmachtformulier (opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven).

Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van je gezin of gevolg die met jou in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven.

 • voeg het attest van de werkgever bij het volmachtformulier. In dit attest bevestigt de werkgever dat je op de dag van de verkiezingen om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.

Je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken.

 • voeg een attest van de werkgever bij het volmachtformulier. In dit attest bevestigt de werkgever dat je op de dag van de verkiezingen  om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.

Jij of iemand van je gezin met wie je samenwoont, oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.

 • voeg een attest bij het volmachtformulier waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.

Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.

 • voeg een attest van de directie van de strafinrichting bij het volmachtformulier.

 Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen.

 • voeg een attest van de religieuze overheid bij het volmachtformulier.

 Je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen.

 • voeg een attest van de directie van je school bij het volmachtformulier.

Aan wie kan je volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan iedere ander kiezer. Er zijn geen andere voorwaarden. De volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem per volmacht uitbrengen. De volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor jij (volmachtgever) moet stemmen. Maar de volmachtkrijger kan enkel voor iemand gaan stemmen bij de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt.

De volmachtkrijger

De persoon aan wie je jouw volmacht geeft is de volmachtkrijger. Hij/zij gaat in jouw naam stemmen. De volmachtkrijger moet dit doen in het stemlokaal waar jij (de volmachtgever) moet gaan stemmen, bij het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat.

Wat moet de volmachtkrijger doen in het stemlokaal?


De persoon die in jouw naam stemt, geeft aan de voorzitter van het stembureau waar jij had moeten gaan stemmen de volgende documenten af:

 • zijn eigen identiteitskaart
 • zijn eigen oproepingsbrief
 • jouw oproepingsbrief (de oproeprinsbrief van de kiezer in wiens naam hij komt stemmen)
 • volledig ingevuld volmachtformulier, ondertekend door zowel volmachtgever als volmachtkrijger
 • attest dat bewijst dat je niet naar het stemlokaal kan (medisch attest, attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, attest werkgever, attest school...)

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 16
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina