Premie warmtebeeldscan

Via de uitvoering van een warmtebeeldscan in de woning kunnen warmtelekken, koudebruggen en andere energiestromen in kaart gebracht worden. Op die manier krijg je als bewoner een beeld waar investeringen kunnen gemaakt worden, in volgorde van beste rendement. Hierbij worden comfortverhoging en energiebesparing als maatstaf gehanteerd.

Om inwoners aan te zetten om aan de hand van een warmtebeeldscan ook gericht te gaan investeren, werd een systeem van retributie/subsidie uitgewerkt, waarbij inwoners het bedrag van de retributie kunnen terugverdienen via een subsidie vanaf een bepaalde minimuminvestering.

Omdat er verschillende types woningen bestaan, maken we onderscheid aan de hand van het aantal gevels. Op die manier kunnen inwoners ook veel gerichter een warmtebeeldscan aanvragen. De bedragen van de retributie en verdere voorwaarden vind je in het retributiereglement.

De gemeente geeft een subsidie voor de warmtebeeldscan ter waarde van de retributie op voorwaarde dat er maatregelen worden genomen, die voldoen aan de voorwaarden die beschreven staan in het premiereglement. Om de premie thermografie te kunnen verkrijgen, moeten de voorgestelde maatregelen binnen het jaar worden uitgevoerd. Wat de na-isolatie van de woning betreft, dienen de werken bovendien ook te voldoen aan het gemeentelijke premiereglement isolatie om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de warmtebeeldscan.

warmtebeeldscan

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina