Warmtebeeldscan - premie

Via de uitvoering van een warmtebeeldscan van de woning kunnen warmtelekken, koudebruggen en andere energiestromen in kaart gebracht worden. Op die manier krijg je als bewoner een beeld waar investeringen kunnen gemaakt worden, in volgorde van beste rendement. Hierbij worden comfortverhoging en energiebesparing als maatstaf gehanteerd.

Om inwoners aan te zetten om aan de hand van een warmtebeeldscan ook gericht te gaan investeren, werd een systeem van retributie/subsidie uitgewerkt, waarbij inwoners het bedrag van de retributie kunnen terugverdienen via een subsidie vanaf een bepaalde minimuminvestering.

Omdat er verschillende types woningen bestaan, maken we onderscheid aan de hand van het aantal gevels. Op die manier kunnen inwoners ook veel gerichter een warmtebeeldscan aanvragen. De bedragen van de retributie en verdere voorwaarden vind je in het retributiereglement.

De gemeente geeft een subsidie voor de warmtebeeldscan ter waarde van de retributie op voorwaarde dat er maatregelen worden genomen, die voldoen aan de voorwaarden die beschreven staan in het premiereglement. Om de premie thermografie te kunnen verkrijgen, moeten de voorgestelde maatregelen binnen het jaar worden uitgevoerd. Wat de na-isolatie van de woning betreft, dienen de werken bovendien ook te voldoen aan het gemeentelijke premiereglement isolatie om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de warmtebeeldscan.

 

Voorwaarden

 De premie wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het laten uitvoeren van een thermografische scan waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
De premie kan aangevraagd worden door:

 • de eigenaar van het gebouw,
 • de gebruiker of huurder van het gebouw mits een geschreven toelating van de eigenaar.
 

Procedure

Je stuurt het aanvraagformulier op naar het gemeentehuis - dienst Omgeving, samen met een kopie van het bericht van de toekenning van je renovatiepremie, verbeterings- en/of aanpassingspremie van de Vlaamse gemeenschap en een kopie van het aanslagbiljet van het inkomen van jou en jouw partner van drie jaar voor de aanvraag. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, storten we de premie op je rekening.

 
 

Bedrag

 Het bedrag van de gemeentelijke premie per aanvrager en per gebouw bedraagt:

 • op het uitvoeren van een 1-gevelscan = 25 euro
 • op het uitvoeren van een 2-gevelscan = 45 euro
 • op het uitvoeren van een 3-gevelscan = 60 euro
 • op het uitvoeren van een 4-gevelscan = 75 euro
 • op het uitvoeren van een dakscan = 100 euro

De premie komt steeds overeen met de kostprijs van de uitgevoerde thermografische scan en kan nooit meer bedragen.

De premie kan bekomen worden voor een uitgevoerde thermografische scan zoals hierboven opgelijst en dit enkel indien binnen het jaar volgend op de thermografische scan (factuurdatum als bewijs) waarbij de overeenkomstige minimuminvesteringen aan de hand van deze thermografische scan worden gemaakt:

 • uitvoeren van een 1-gevelscan: minimuminvestering = 500 euro
 • uitvoeren van een 2-gevelscan: minimuminvestering = 900 euro
 • uitvoeren van een 3-gevelscan: minimuminvestering 1200 euro
 • uitvoeren van een 4-gevelscan: minimuminvestering = 1500 euro
 • uitvoeren van een dakscan: minimuminvestering = 1000 euro

Opmerking: beschermde klanten kunnen subsidies krijgen wanneer zij minimuminvesteringen doen die de helft bedragen van de hierboven opgegeven minimuminvesteringen.

 

Regelgeving

De premie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 december 2012 en werd gepubliceerd op de website op 13 december 2012.

 

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina