Wettelijk samenwonen

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming.

Indien een wettelijke samenwoning stopgezet moet worden, kan dit in de gemeente waar één van beiden (of beiden) staat ingeschreven. Een wettelijke samenwoning kan eenzijdig opgezegd worden maar dan dienen er gerechtsdeurwaarderskosten betaald te worden. Indien men samen komt om de wettelijke samenwoning op te zeggen, is het gratis.

Voorwaarden

Je kan een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • ingeschreven bent op hetzelfde adres
 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders

Procedure

Om wettelijk te kunnen samenwonen moet je een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen aan de hand van een schriftelijke verklaring. Dit doe je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Je krijgt een ontvangstbewijs. De verklaring bevat:

 • datum van de verklaring
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt
 • verwijzing naar het eventuele “samenlevingscontract” dat vooraf door een notaris opgesteld is

Samenwonenden kunnen specifieke aspecten van het samenwonen in een samenlevingscontract regelen. Dit is echter niet verplicht. Alvorens dit contract bij de burgerlijke stand af te geven, moet je het door een notaris laten bekrachtigen.

Als je een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd, zal deze ook geregistreerd worden in de bevolkingsregisters.

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak je afspraak

Wat meebrengen

 • beide identiteitskaarten 

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 16
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Ook telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Deel deze pagina