Woonzorgcentra

Wanneer het niet langer haalbaar of wenselijk is om thuis te blijven wonen, kan je terecht in een woonzorgcentrum. Meestal gebeurt dit in overleg met de omgeving van de oudere.

In Bornem en omgeving zijn er verschillende centra:

 • Seniorencentrum Onze Lieve Vrouw in Bornem
 • De Vlietoever in Wintam
 • Rusthuis Anemoon in Puurs
 • Woon- en zorgcentrum Gravenkasteel in Lippelo
 • Seniorplaza - Zorghotel in Willebroek
 • Woonzorgcentrum Sint Pieter in Puurs
 • Woonzorgcentrum Ter Schelde in Sint-Amands
 • WZC Ten Weldebrouc in Willebroek
 • Woonzorgcentrum Den Beuk  in Boom
 • Woonzorgcentrum De Reiger in Temse
 • Woonzorgcentrum 't Blauwhof in Temse
 • Huize Vincent in Tielrode
 • WZC Sauvegarde in Puurs

Procedure

Woonzorgcentra werken meestal met wachtlijsten en voorrangsregels. Je neemt hiervoor best contact op met de verschillende woonzorgcentra.

Als je inkomsten onvoldoende zijn, neem je contact op met de sociale dienst van het Sociaal Huis. Er wordt dan een sociaal-financieel onderzoek gedaan en er wordt samen gezocht naar een oplossing. Als het Sociaal Huis tussenkomt in de verblijfskosten, dan kunnen deze verhaald worden op de kinderen.

Bedrag

Een opname in een woonzorgcentrum is doorgaans duur. De verblijfskosten zijn niet overal identiek en dekken niet steeds dezelfde kosten. Meestal omvatten ze de dagprijs, de dokters- en apothekerskosten, eventueel ziekenhuisrekeningen en zakgeld.
Telefoonkosten, kosten voor kleding en persoonlijke uitgaven moet je in de meeste woonzorgcentra zelf betalen.

Al je eigen middelen (pensioenen, spaargelden, huurinkomsten…) worden aangewend om de kostprijs te betalen. Als deze niet volstaan is een tussenkomst van het Sociaal Huis mogelijk. Deze tussenkomst kan worden verhaald op de kinderen in het kader van de onderhoudsplicht.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina