Arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, moet je vooraf een arbeidskaart hebben. Je werkgever moet vooraf een arbeidsvergunning hebben.

Er zijn drie types van arbeidskaarten:

 • arbeidskaart B
  • geldt voor tewerkstelling in loondienst bij één bepaalde werkgever
  • wordt automatisch toegekend als je werkgever een arbeidsvergunning gekregen heeft
  • blijft 12 maanden geldig, maar kan verlengd worden.
 • arbeidskaart A
  • geldt voor gelijk welk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
  • wordt toegekend aan een buitenlandse werknemer die kan bewijzen dat hij vier jaar heeft gewerkt met een arbeidskaart B in een periode van tien jaar verblijf onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Dit verblijf moet wettig en ononderbroken zijn.
  • blijft geldig voor onbepaalde tijd.
 • arbeidskaart C
  • geldt voor gelijk welk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
  • wordt toegekend aan buitenlandse werknemers die hier mogen verblijven om andere redenen dan tewerkstelling (bv. studenten, kandidaat-vluchtelingen)
  • blijft geldig voor bepaalde duur.

Als je afkomstig bent uit een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte (de landen van de EU uitgebreid met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) behoort en in België in loondienst wil werken, heb je een arbeidsvergunning nodig. Voor Roemenië en Bulgarije gelden er nog overgangsmaatregelen. Kom je uit één van deze landen, dan heb je toch nog een arbeidskaart nodig om in ons land te kunnen werken.

Je hebt geen arbeidskaart nodig als je:

 • Afkomstig bent uit een EU-land
 • Gehuwd bent met een Belg of een EER-onderdaan
 • Toegelaten bent tot onbeperkt verblijf in België
 • Erkend politiek vluchteling bent
 • Geregulariseerd werd tot een verblijf van onbeperkte duur

Procedure

Een arbeidskaart A of C moet je zelf aanvragen in de gemeente waar je woont. Je kan hiervoor terecht bij het VDAB kantoor of bij de vreemdelingendienst. Je moet een aanvraagformulier en een inlichtingenblad invullen. Het inlichtingenblad moet eensluidend verklaard worden door de gemeente. Deze documenten moet je samen met een kopie van je verblijfsvergunning en een bewijs van inschrijving opsturen naar volgend adres:

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Dienst Migratie

Lange Kievitstraat 111-113 bus 22

2018 Antwerpen

 

Jouw werkgever moet een arbeidskaart B aanvragen. De kaart wordt pas toegekend nadat je werkgever een arbeidsvergunning heeft gekregen om jou voor een bepaalde periode te mogen tewerkstellen. Na enkele weken zal je thuis een brief ontvangen waarin staat dat je arbeidskaart verzonden werd naar het gemeentehuis. Je kaart mag dan afgehaald worden bij de vreemdelingendienst. Hiervoor moet je een pasfoto meebrengen. Je hoeft ze niet persoonlijk af te halen.

Bedrag

Gratis

Meer info

www.werk.be

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
03 890 69 16
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
burgerzaken@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina