Onroerende voorheffing, opcentiemen

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest.

De berekening van de onroerende voorheffing is gebaseerd op het kadastraal inkomen. De voorheffing die je betaalt, bestaat uit drie gedeelten:

  1. De basisheffing is bestemd voor de Vlaamse overheid
  2. Op deze basisheffing mogen de provinciebesturen opcentiemen heffen
  3. Ook het gemeentebestuur mag op deze basisheffing opcentiemen heffen

De inning van de onroerende voorheffing gebeurt door het Vlaams Gewest. De gemeentelijke opcentiemen worden na de inning doorgestort aan het gemeentebestuur.

Bedrag

De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed. Ze bestaat uit 3 delen:

  • 2,5 % van het geïndexeerde KI (1,6 % voor sociale woningen) bestemd voor het Vlaamse Gewest = basisheffing of hoofdsom,
  • de opcentiemen op de basisheffing voor de provincie,
  • de opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente,

Elke gemeente en provincie bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.

Meer info

Agentschap Vlaamse belastingsdienst, Onroerende voorheffing, Bauwensplaats 13 bus 2, 9300 Aalst, tel. 078 15 30 15.

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 en verscheen op 18 december 2019 op de website.

De gemeenteraad heeft op 14 december 2021 beslist om het tarief aan te passen. Dit reglement verscheen op 17 december 2021 op de website. Het reglement van 14 december 2021 vervangt vanaf 1 januari 2022 het reglement van 17 december 2019.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

Tel. tel.
03 890 69 12
e-mail
financien@bornem.be

Van maandag t.e.m. vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

Deel deze pagina