Gewestplan

Het gewestplan is een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening. Het legt in grote lijnen de bestemming van de gronden vast. Elk stuk grond heeft in het gewestplan een bestemming: woongebied, agrarisch gebied, bosgebied, industriegebied, natuurgebied… De bestemming legt vast wat op een perceel al dan niet mogelijk is.

Voor Bornem is het gewestplan Mechelen met Koninklijk Besluit van 5 augustus 1976 van toepassing.
Er zijn ook al twee gewestplanwijzigingen doorgevoerd met Koninklijke Besluiten van 2 februari 1999 en van 30 maart 2001.

Je kan het gewestplan raadplegen bij dienst omgeving of op de website van Geopunt


Er kunnen nu geen gewestplanwijzigingen meer doorgevoerd worden.
De bestemming wordt nu vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).
Deze RUP's heffen de gewestplanbestemming op.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina