Reclameborden

Voor het plaatsen van een verlicht reclamebord heb je vaak een omgevingsvergunning nodig.
Meestal heb je voor het plaatsen van een niet verlicht reclamebord van minder dan 4 m² geen vergunning nodig. Informeer voor alle zekerheid bij de dienst omgeving, omdat het reclamebord soms strijdig is met andere voorschriften voortvloeiende uit verkavelingen, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen...

De reclameborden kan je enkel plaatsen op de exploitatiezetel zelf. Dit werd vastgelegd in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening Klein-Brabant.
Men kan dus op een perceel of een gebouw waar geen activiteit plaatsvindt geen reclamebord plaatsen.  

 

Voorwaarden

Er zijn een aantal zaken die vrijgesteld zijn van vergunning indien ze niet strijdig zijn met andere bepalingen:

  1. bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende zaakgebonden publiciteit, met een totale maximale oppervlakte van 4 vierkante meter;
  2. publiciteitsinrichtingen, aangebracht op nutsvoorzieningen die behoren tot het openbaar domein, geplaatst in opdracht van een overheid, op voorwaarde dat de reclame maximaal de helft van de oppervlakte of tijd inneemt
  3. publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen;
  4. publiciteitsinrichtingen die enkel informatie van de overheid bevatten of deel uitmaken van sensibiliseringscampagnes van de overheid;
  5. door de overheid beschikbaar gestelde dragers met het oog op socioculturele en politieke affiche;
  6. verkiezingspubliciteit voor een verkiezing van het Europees, Federaal of Vlaams Parlement, of voor provincie-, gemeente- of districtraadsverkiezingen;
  7. publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 vierkante meter en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd.
 

Procedure

Als er een vergunning nodig is, kan je een aanvraag indienen via www.omgevingsloket.be.

 

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina